Dříve nebo později

Svěřenecký fond je nová právní pomoc, jak zabezpečit majetek, například proti rozdrobení mezi dědici. Dá se říci, že je to jakási pojistka před vlastními i cizími chybami. Část majetku se vyčlení z vlastnictví majitele a svěří do držení správci, který s ním hospodaří a vyplácí určeným osobám benefity. Nikdo neví, co bude v budoucnosti a tímto počinem se ochráníte před jeho ztrátou. Jelikož nejste vlastník, nemohou na Vás věřitelé.

Novoty

Zřídit si můžete svěřenecký fond od 1.1. 2014. Vzniká buď vyčleněním majetku nebo pro případ smrti. V aglosaských zemích je tento institut běžný. Důvodem je například obava před nepříznivým ekonomickým vývojem, před vlastním neuváženým rozhodnutím nebo i před nezodpovědnými dědici. Majitel vyčlení část svého majetku, který již nemůže být zabaven. Celou věc je nutno důkladně právnicky ošetřit. Vypracování statutu nechte na naše právníky.

Dříve nebo později
3 (60%)1